Geoteknik

En geoteknisk undersökning innebär att vi undersöker hur hög belastning marken på din tomt klarar av. Vi ger också förslag på åtgärder för att stötta marken när det finns behov för det.

Geoteknisk markundersökning

Djupare och säkrare förutsättningar för stabil konstruktion med en utförd markundersökning.

BrinkTec - för trygga byggnationer på Åland

När det kommer till kanske din största investering; att bygga ett hus, är en av de mest grundläggande och avgörande faktorerna för undvikande av kostsamma överraskningar helt enkelt att säkerställa marken du bygger på är stabil och säker. 

Här på Åland har du förmånen att ha tillgång till Brink Tec, ett av de få företag som specialiserat sig på geotekniska markundersökningar. Vi är dedikerade till att ge dig den trygghet du behöver för ditt byggprojekt.

Viktigt att du har äganderätt på tomten

För att vi ska kunna genomföra en geoteknisk markundersökning måste du vara ägare till den specifika tomten där undersökningen ska äga rum. Detta krav säkerställer att vi kan utföra en noggrann och anpassad bedömning av markförhållandena på din plats.

Möt vår expert - ingenjör Fredrik Andersson

Vår kontaktperson och expert på området är ingenjör Fredrik Andersson

Med många års erfarenhet inom geoteknik är han redo att vägleda dig genom processen och svara på alla dina frågor. Du kan känna dig trygg i att du har en kompetent partner vid din sida när du väljer oss för din geotekniska markundersökning.

Varför genomföra en geoteknisk undersökning?

Det är lätt att förbise markens betydelse i byggprocessen, men det kan vara kostsamt och riskabelt att ignorera denna aspekt. Geotekniska undersökningar är värdefulla av flera skäl:

Stabil konstruktion

Genom att veta hur din tomt klarar av belastning kan du säkerställa att din byggnad kommer att vara stabil och hållbar under lång tid.

Kostnadsbesparingar

Genom att undvika oväntade markproblem kan du undvika kostsamma förseningar och ändringar i byggplanen.

Riskminimering

En geoteknisk undersökning hjälper dig att undvika obehagliga överraskningar som att stöta på berg eller lera under byggprocessen.

Hur fungerar en geoteknisk markundersökning?

En geoteknisk markundersökning innebär att vi noggrant analyserar markens egenskaper på din tomt. Vi bedömer markens bärförmåga och identifierar eventuella behov av åtgärder för att säkerställa en stabil grund för din byggnad.

Vi är övertygade om att geotekniska undersökningar är en investering som lönar sig i längden genom att ge dig trygghet och kostnadsbesparingar. Och vi är här för att guida dig genom processen och svara på dina frågor.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om geotekniska undersökningar och hur vi kan hjälpa dig att säkerställa marken du bygger på. Vi ser fram emot att vara din pålitliga partner i ditt byggprojekt.